Chính sách bảo hiểm y tế nhà nước

Chính sách chi trả BHYT Nhà nước tại Bệnh viện Gia An 115 như sau:

1. Ngoại trú:
 • Áp dụng thẻ BHYT đúng tuyến.
 • (Nơi KCB ban đầu trên thẻ BHYT: BỆNH VIỆN GIA AN 115 - MÃ BV / Bác sĩ đánh giá thuộc tình trạng cấp cứu/ Có giấy chuyển tuyến).
2. Nội trú:
 • Áp dụng thẻ BHYT đúng tuyến, trái tuyến.
3. Mức hưởng:
 • Đúng tuyến: 100% - 95% - 80% (tùy thuộc vào đối tượng trên mã thẻ BHYT quy định) trên khung giá BHYT.
 • Trái tuyến: 60% - 57% - 48% (tùy thuộc vào đối tượng trên mã thẻ BHYT quy định) trên khung giá BHYT.
Quyền lợi: 
 • Người tham gia sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành đang áp dụng tại các cơ sở Nhà Nước. Phần chênh lệch dịch vụ như: công khám, xét nghiệm, phẫu thuật, các dịch vụ điều trị… người có thẻ BHYT phải tự thanh toán với bệnh viện.
 • Dịch vụ không có trong danh mục BHYT, người bệnh sẽ thanh toán theo mức phí bệnh viện quy định.
Quyền lợi về thuốc:
 • Thuốc BHYT: thuốc có trong danh mục BHYT, người bệnh chỉ thanh toán mức phí đồng chi trả và bệnh viện sẽ thu thêm 10% phí quản lý thuốc.
 • Thuốc không có trong danh mục BHYT: người bệnh sẽ thanh toán theo mức phí bệnh viện quy định.
Lưu ý:
 • BHYT không thanh toán những trường hợp kiểm tra sức khỏe tổng quát, tầm soát, chích ngừa, các gói khám thai, v.v…
 • Khi khám bệnh , người bệnh phải luôn xuất trình Thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân (Chứng Minh Nhân Dân, Giấy phép lái xe, Thẻ học sinh, Thẻ sinh viên, Hộ Chiếu, vv…).