Huỳnh Hiền Trung

TS. DS.
Trưởng khoa
Khoa Dược
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

  • 2007 - 2013: Học nghiên cứu sinh Trường Đại học Dược Hà Nội.
  • 2002 - 2005: Học sau đại học Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.
  • 1995 - 1998: Học chuyên tu Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác:

  • Quản lý Nhà nước.
  • Quản lý bệnh viện.
  • Trung cấp kỹ thuật viên tin học.
  • Bằng B2 Anh Văn.
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

  • 07/2018 - Nay: Trưởng Khoa Dược - Bệnh viện Gia An 115.
  • 1991 – 6/2018: Làm việc tại Bệnh viện Nhân Dân 115 (trưởng Khoa Dược từ 7/2013 đến 7/2018).

Một số thành tích cá nhân đặc biệt:

  • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:

Tổ chức quản lý dược