Huỳnh Hiền Trung

TS. DS.
Trưởng khoa
Khoa Dược
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

 • 2007 - 2013: Học nghiên cứu sinh Trường Đại học Dược Hà Nội.
 • 2002 - 2005: Học sau đại học Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.
 • 1995 - 1998: Học chuyên tu Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác:

 • Quản lý Nhà nước.
 • Quản lý bệnh viện.
 • Trung cấp kỹ thuật viên tin học.
 • Bằng B2 Anh Văn.
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

 • 07/2018 - Nay: Trưởng Khoa Dược - Bệnh viện Gia An 115.
 • 1991 – 6/2018: Làm việc tại Bệnh viện Nhân Dân 115 (trưởng Khoa Dược từ 7/2013 đến 7/2018).

Một số thành tích cá nhân đặc biệt:

 • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
 • Tổ chức quản lý dược