Trương Trọng Tuấn

BS. CKI.
Bác sĩ
Cấp cứu
Vietnamese
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo  Bằng cấp chuyên môn: 

 • 2013 - 2015: Chuyên khoa Nội tổng quát - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.  
 • 2012 - 2013Định hướng Chuyên khoa I Nội tổng quát - Đại học khoa Phạm Ngọc Thạch. 
 • 2005 - 2011Bác  đa khoa - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME)  các chứng chỉ khác:

 • 2018: Thực hành lâm sàng về hồi sức - BV Nhân Dân 115.
 • 2018: Lọc máu liên tục - BV Nhân dân 115
 • 2018: Hồi sức căn bản và nâng cao - BV Nhân dân 115.
 • 2011: Siêu âm thực hành tổng quát - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác: 

 • 06/2018 - Nay: Bác  khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Gia An 115. 
 • 11/2017 - 4/2018: Công tác tại khoa Hồi sức  cấp cứu – khoa Nội Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn 
 • 8/2016  9/2017Công tác tại khoa Hồi sức  cấp cứu – khoa Nội Bệnh viện đa khoa Quốc Ánh 
 • 5/2014 -5/2016: Cộng tác tại khoa Khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
 • 03/2012 - 07/2016: Công tác tại khoa Hồi sức và cấp cứu Bệnh viện quận Tân Phú

Một số thành tích  nhân đặc biệt: 

 • Hạng III cuộc thi tay nghề bác sĩ giỏi BV quận Tân Phú 2015
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
 • Hồi sức cấp cứu