Huỳnh Thị Phượng Hằng

BS. CKI.
Bác sĩ
Cấp cứu
Vietnamese
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo  Bằng cấp chuyên môn: 

  • 2016 - 2018: Chuyên khoa I Nội tổng quát - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 
  • 2008 - 2014Bác  đa khoa - Đại học Y Dược Cần Thơ. 

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME)  các chứng chỉ khác: 

  • 2018: Thực hành lâm sàng về hồi sức - BV Nhân Dân 115. 
  • 2017: Siêu âm bụng tổng quát - BV Chợ Rẫy. 
  • 2015: Cấp cứu nội khoa  BV Thống Nhất. 
  • 2015: Chẩn đoán  điều trị rắn cắn – BV Chợ Rẫy.
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác: 

  • 06/2018 - Nay: Bác  khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Gia An 115. 
  • 2016 - 2018: Học viên Chuyên khoa I Nội tổng quát – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Min.  
  • 2015 - 2016Công tác tại khoa Nội Tim Mạch Lão Học – Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy – Tiền Giang  
  • 2015 – 2016: Công tác tại khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc – Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:

Nội tổng quát