Trần Cảnh Đức

BS. CKII.
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng
Vietnamese, English
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và bằng cấp chuyên môn:  

 • 2012: Chuyên Khoa II CĐHA: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • 2005: Chuyên Khoa I CĐHA: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh 
 • 1999: Sơ bộ CĐHA Đại học Y khoa  Phạm Ngọc Thạch Tp  Hồ Chí Minh. 
 • 1996: Bác sĩ đa khoa Đại học Y khoa Tp. Hồ Chí Minh 

Chứng chỉ : 

 • Chứng chỉ hành nghề Chẩn đoán hình ảnh - Sở Y tế Tp. Hồ Chí minh. 
 • 2018: Chứng  nhận An toàn bức xạ, 
 • 2018: Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm dành cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng. 
 • 2018: Chứng chỉ Quản lý Nhà Nước ngạch chuyên viên. 
 • 2013: Siêu âm tim mạch trước và sau phẫu thuật tim- Bệnh Viện Chợ Rẫy. 
 • 2000: Bệnh lý tim mạch và siêu âm tim Đại học Y khoa Phạm ngọc Thạch  +  Viện tim Tp.Hồ Chí Minh. 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm trong thời gian làm việc tại Bệnh viện Trưng Vương. 


Các đề tài nghiên cứu khoa học: 

 • 2017: Sự thay đổi và mối tương quan của Albunin niệu với các tổn thương cơ quan đích ở BN THA nguyên phát.
 • 2017: Đánh giá kết quả sớm của điều trị suy TM nông chi dưới mạn tính bằng Laser nội tĩnh mạch 4 chiều tại BVTV.
 • 2014: Xác định giá trị của CCLĐT trong Chẩn đoán sỏi đường mật chính.
 • 2014: Khảo sát mối liên quan giữa Acid Uric máu với độ dày lớp nội trung mạc ĐM cảnh ở BN THA.
 • 2013: Giá trị của XQCLĐT trong Chẩn đoán sỏi đường mật chính ngoài gan. 
 • 2012: Khảo sát HKTM sâu trên BN có bệnh lý nội khoa tại khoa HSTC chống độc
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác

 • 8/2018 – Nay: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Gia An 115, Tp Hồ chí Minh
 • Giảng viên thỉnh giảng Trường Cao Đẳng Pasteur.
 • Hướng dẫn và giảng dạy thực hành cho Sinh viên, Bs học Sơ bộ chuyên khoa, chuyên khoa I ĐH Y Dược, ĐHY Phạm Ngọc Thạch, Học viên quân Y.
 • 1997- 2018: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Trưng Vương, Tp Hồ chí Minh.
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
 • Chẩn đoán hình ảnh