Trần Cảnh Đức

Học vị
BS. CKII.
Chức vụ
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
Khoa
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng
Ngôn ngữ
Vietnamese, English
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và bằng cấp chuyên môn:  

 • 2012: Chuyên Khoa II CĐHA: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • 2005: Chuyên Khoa I CĐHA: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh 
 • 1999: Sơ bộ CĐHA Đại học Y khoa  Phạm Ngọc Thạch Tp  Hồ Chí Minh. 
 • 1996: Bác sĩ đa khoa Đại học Y khoa Tp. Hồ Chí Minh 

Chứng chỉ : 

 • Chứng chỉ hành nghề Chẩn đoán hình ảnh - Sở Y tế Tp. Hồ Chí minh. 
 • 2018: Chứng  nhận An toàn bức xạ, 
 • 2018: Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm dành cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng. 
 • 2018: Chứng chỉ Quản lý Nhà Nước ngạch chuyên viên. 
 • 2013: Siêu âm tim mạch trước và sau phẫu thuật tim- Bệnh Viện Chợ Rẫy. 
 • 2000: Bệnh lý tim mạch và siêu âm tim Đại học Y khoa Phạm ngọc Thạch  +  Viện tim Tp.Hồ Chí Minh. 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm trong thời gian làm việc tại Bệnh viện Trưng Vương. 


Các đề tài nghiên cứu khoa học: 

 • 2017: Sự thay đổi và mối tương quan của Albunin niệu với các tổn thương cơ quan đích ở BN THA nguyên phát.
 • 2017: Đánh giá kết quả sớm của điều trị suy TM nông chi dưới mạn tính bằng Laser nội tĩnh mạch 4 chiều tại BVTV.
 • 2014: Xác định giá trị của CCLĐT trong Chẩn đoán sỏi đường mật chính.
 • 2014: Khảo sát mối liên quan giữa Acid Uric máu với độ dày lớp nội trung mạc ĐM cảnh ở BN THA.
 • 2013: Giá trị của XQCLĐT trong Chẩn đoán sỏi đường mật chính ngoài gan. 
 • 2012: Khảo sát HKTM sâu trên BN có bệnh lý nội khoa tại khoa HSTC chống độc
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác

 • 8/2018 – Nay: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Gia An 115, Tp Hồ chí Minh
 • Giảng viên thỉnh giảng Trường Cao Đẳng Pasteur.
 • Hướng dẫn và giảng dạy thực hành cho Sinh viên, Bs học Sơ bộ chuyên khoa, chuyên khoa I ĐH Y Dược, ĐHY Phạm Ngọc Thạch, Học viên quân Y.
 • 1997- 2018: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Trưng Vương, Tp Hồ chí Minh.
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:

Chẩn đoán hình ảnh