Nguyễn Thanh Đài

BS
Trưởng khoa
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

 • 2013 - 2014: Định hướng chuyên khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM.
 • 1977 - 1983: Hệ chuyên khoa Nội - Nhi. Đại học Y Khoa Thái Bình.

 

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác:

 • 2016: Nghiệp vụ sư phạm - Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm và Đấu thầu.
 • 2014: Quản lý bệnh viện - Cục quản lý khám chữa bệnh + BV Thống Nhất.

 

Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

 • 06/2018 - Nay: Bác sĩ phụ trách khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện Gia An 115.
 • 2010 - 2018: Phó trưởng khoa, quyền trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
 • 2002 - 2009: Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường tỉnh Đồng Nai.
 • 1997 - 2001: Trưởng khoa Vệ sinh Lao động - Bệnh nghề nghiệp. Trung tâm Y tế Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
 • 1993 - 1996: Công tác tại khoa Vệ sinh Lao động - Bệnh nghề nghiệp. Trung tâm Vệ sinh Phòng dịch tỉnh Đồng Nai.
 • 1989 - 1992: Công tác tại khoa Khám - Cấp cứu bệnh viện Khu công nghiệp Biên Hòa.
 • 1986 - 1989: Phụ trách phòng Y tế, Liên đoàn Bản đồ Địa chất II.

 

Một số thành tích cá nhân đặc biệt:

 • Chiến sỹ thi đua cấp thành phố. Năm: 2013.
 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2012.
 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2011.
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:

Kiểm soát Nhiễm khuẩn