Trần Đào Hải

BS Đa Khoa
Nhân viên
Khoa Ngoại
Vietnamese, English
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

· 1998 – 2004 Học y đa khoa tại ĐHYD TPHCM.

· 2004 - 2005: Học phẫu thuật tim tại Viện Tim TPHM.

· 2017: Chuyên khoa 1 Ngoại Tim mạch-Lồng ngực tại ĐHYD TPHCM.

CME:

· 2006 Học siêu âm tim tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

· 2012 – 2012 Huấn luyện 3 tuần cấp cứu tại Jakarta, Indonesia.

· 2014 – 2014 ECG căn bản tại ĐHYD TPHCM.

· 2016 – 2016 Học siêu âm bụng tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạnh.

Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

· 2006 - 2011: BS phẫu thuật tim tại BV Tim Tâm Đức.

· 2011 - 2014: Bác sĩ nội khoa Cty ISOS.

· 2016 – 2018: BS Ngoại Tim mạch – lồng ngực BV Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:

Ngoại Tim Mạch – Lồng Ngực