Khuyến mại

Chương trình miễn phí công khám và tư vấn với bác sĩ cho 5.000 khách hàng

Miễn phí công khám và tư vấn với bác sĩ cho 5.000 khách hàng có BHYT khi đăng ký qua số (028) 62 885 886 hoặc 0794 304 096