Mắt

KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ VỀ MẮT

- Điều trị glôcôm, đục thủy tinh thể, điều trị loét - thủng giác mạc, bong võng mạc.

- Lấy dị vật trong mắt.

- Cắt da u mi.

- Điều trị lác, quặm, sụp mi, co giật mi, co quắp mi, cau mày, tạo hình nếp mi, áp-xe mi.

- Điều trị mộng mắt, chắp,...

- Xử lý vết thuongwphaanf mềm, tổn thương nông vùng mắt,....