Bảng giá dịch vụ - Thuốc - Vật tư Y tế

 

Bảng giá DVKT năm 2019

 

Bảng giá Thuốc, VTYT 2019_04.11.19_Nội viện

 

Bảng giá Thuốc, VTYT2019_04.11.19_Nhà thuốc


Dịch vụ khác

Dịch vụ khám tổng quát
Dịch vụ khám V.I.P