Gói điều trị rối loạn giấc ngủ bằng máy từ trường

 


 Gói Kiểm tra Sức khỏe được nhiều người bình chọn nhất của chúng tôi. Vui lòng đặt cuộc hẹn để đặt chương trình kiểm tra sức khỏe của bạn ngay hôm nay.

 Gói Kiểm tra Sức khỏe của Bệnh viện Gia An 115 cung cấp các gói khám tổng quát cơ bản và nâng cao cho mọi đối tượng. Tùy theo nhu cầu và độ tuổi, quý khách sẽ được thăm khám và chỉ định các dịch vụ cận lâm sàng phù hợp nhất.

 

STT NỘI DUNG CHỈ ĐỊNH Ý NGHĨA CHỈ ĐỊNH  DÀNH CHO NAM DÀNH CHO NỮ
1 Điều trị bằng từ trường  Điều trị rối loạn giấc ngủ bằng sóng từ trường 

Dịch vụ khác