Đoàn Vĩnh Bình

ThS. BS.
Bác sĩ
Khoa Nội tổng hợp
Vietnamese, English
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo  Bằng cấp chuyên môn: 

 • 2015 - 2017: Thạc  Nội khoa - Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. 
 • 2015: chứng chỉ đào tạo tim mạch - Viện tim quốc gia Malaysia (IJN). 
 • 2003 - 2005chứng chỉ đào tạo chuyên khoa Nội tim mạch - Carpentier FoundationViện tim TPHCM. 
 • 1997 - 2003Bác  đa khoa - Đại học Y Dược TPHCM. 

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác:

 • 2018: Chứng chỉ điện tâm đồ và chẩn đoán điều trị loạn nhịp tim.
 • 2013: Chứng chỉ siêu âm tim thai và bệnh lí tim bẩm sinh.
 • 2009: Chứng chỉ siêu âm thực hành.
 • 2005: Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lí tim mạch.
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

 • 2006-2018: Bác sĩ nội tim mạch, Bác sĩ hội chẩn, trưởng phòng gắng sức Bệnh viện tim Tâm Đức. 
 • 2015: Đào tạo tim mạch tại Viện tim quốc gia Malaysia (IJN).
 • 2003 – 2005: đào tạo chuyên khoa Nội tim mạch do Carpentier Foundation tổ chức tại Viện tim TPHCM.

Một số thành tích cá nhân đặc biệt:

 • Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu kết quả phẫu thuật sữa chữa hoàn toàn bệnh tim bẩm sinh có luồng thông trái – phải trên bệnh nhân có hội chứng Down.
 • Tham gia nhiều nghiên cứu y khoa quốc tế lớn: Nghiên cứu SIGNIFY, CL-097, CL-098, DYSIS II, Natrixam, Triplixam, Biso-CAD, ATP-PCI, Report-HF, MAESTRO, THEMIS...
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:

Nội tim mạch