Nguyễn Mai Khôi

ThS. BS. CKI.
Bác sĩ điều trị
Khoa Gây mê hồi sức
Vietnamese
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn: 

  • 2015 - 2018: Bác sĩ nội trú gây mê hồi sức - Đại học Y Dược TP. HCM 
  • 2009Bác  đa khoa - Đại học Y Dược TP. HCM. 

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác: 

  • 2018: Gây mê hồi sức trong phẫu thuật tim - Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác: 

  • 10/2018 - Nay: Bác  gây mê hồi sức Bệnh viện Gia An 115 

Một số thành tích  nhân đặc biệt: 

  • Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứuso sánh hiệu quả an thần thở máy của propofol kiểm soát nồng độ đích với midazolam trên bệnh nhân sau phẫu thuật u não
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
  • Gây mê Hồi sức
  • Gây mê hồi sức phẫu thuật tim