Bùi Bích Huyền

BS. CKI.
Bác sĩ Gây mê hồi sức ngoại
Khoa Gây mê hồi sức
Vietnamese, English
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

· 2009 - 2015: bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược TP. HCM

· 2015-2018: bác sĩ nội trú đại học Y Dược TP. HCM

· 2015-2018: bác sĩ Chuyên khoa I đại học Y Dược TP. HCM

· 2016-2018: thạc sĩ đại học Y Dược TP. HCM Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác

Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

  •  2018 - 2020: bác sĩ gây mê hồi sức ngoại - Bệnh viện Gia An 115

 

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
  • Gây mê hồi sức ngoại