Dương Duy Trang

BS. CKII
Trưởng khoa
Cấp cứu, Khoa Khám bệnh, Khoa Nội Tim mạch - Tim Mạch can thiệp
Vietnamese, English

Với 24 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật và điều trị các bệnh lý Tim Mạch - Tim Mạch Can Thiệp - Can Thiệp Mạch Máu, từng công tác tại nhiều bệnh viện lớn tại TP. HCM.

Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn:

 • 1990 - 1996: BS Đa Khoa Hệ Chính Qui Trường ĐHYD TPHCM..
 • 2002 - 2004: Thạc Sĩ Nội Tổng Quát – Trường ĐHYD TPHCM..
 • 2004 - 2005: BS Tim Mạch Can Thiệp Bệnh Viện Chợ Rẫy - TPHCM.
 • 2007 – 2008: BS Tim Mạch Can Thiệp Viện Tim Quốc Gia Singapore.
 • 2016 – 2018: BS Chuyên Khoa Cấp 2 Nội Tim Mạch – Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác:

 • 2018: Điện Tâm Đồ - Bệnh Viện Tim Tâm Đức – Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
 • 2003 – 2004: Siêu Âm Tim – Viện Tim TPHCM.

BS. CKII Dương Duy Trang - Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Tim Mạch can thiệp - Bệnh viện Gia An 115

Kinh nghiệm:

Quá trình công tác:

 • 11/09/2021 - Nay: Phó giám đốc bệnh viện Gia An 115, kiêm Trưởng khoa Tim Mạch – Tim Mạch Can Thiệp Bệnh viện Gia An 115.
 • 07/2019 - 09/2021: Bác sĩ Trưởng khoa Tim Mạch – Tim Mạch Can Thiệp Bệnh viện Gia An 115.

 • 2013 – 2019: Bac Sĩ Trưởng Khoa Nội Tổng Hợp – Trưởng đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh Viện Bình Dân – TPHCM.
 • 2002 – 2013:: Bác Sĩ Tim Mạch – Tim Mạch Can Thiệp, Khoa Tim Mạch Can Thiệp – Bệnh Viện Nhân Dân 115 – TPHCM.

Một số thành tích cá nhân đặc biệt:

Chủ nhiệm các công trình nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu và báo cáo tại các hội nghị khoa học:

 • 2017: Kết quả can thiệp nội mạch đặt stent graft phình động mạch chủ bụng tại Bệnh Viện Bình Dân.
 • 2018: Kết quả can thiệp nội mạch bệnh lý hẹp-tắc động mạch khoeo tại Bệnh Viện bình Dân
 • 2019: Kết quả can thiệp nội mạch chấn thương kín mạch máu.
 • 2009: Báo loạt ca lâm sàng đầu tiên can thiệp tiêu sợi huyết tại chổ thuyên tắc động mạch phổi ác tính.
 • 2010: Báo cáo loạt ca lâm sàng đầu tiên can thiệp tiêu sợi huyết tắc cấp và bán cấp động mạch chi dưới.

Tham gia phiên dịch và viết các bài tổng quan tim mạch đăng trên tạp chí thời sự tim mạch học TPHCM.

Tham gia báo cáo viên và chủ tọa tại các hội nghị tim mạch và tim mạch can thiệp trong nước và quốc tế.

BS. CKII Dương Duy Trang đang thăm khám người bệnh tại Bệnh viện Gia An 115.

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
 • Tim Mạch – Tim Mạch Can Thiệp – Can Thiệp Mạch Máu