Trần Văn Sôi

BS. CKI.
Bác sĩ Gây mê hồi sức
Khoa Gây mê hồi sức
Vietnamese
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn

  • 2010 - 2012: Chuyên khoa I Gây mê Hồi sức - Đại học Y Dược TP. HCM. 
  • 2003: Bác sĩ y đa khoa - Đại học Y Dược TP. HCM. 
  • 2006: Bác sĩ định hướng Gây mê Hồi sức Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh 
  • 2003: Bác sĩ định hướng chuyên khoa Ngoại tổng quát tại Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương và Bệnh viện 175 Tp. Hồ Chí Minh. 

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và 

Kinh nghiệm:

Quá trình công tác

  • 06/2018 - Nay: Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Gia An 115. 
  • 12/2017 - 05/2018: Quản lý điều hành khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức Bệnh viện huyện Bình Chánh Tp.Hồ Chí Minh.
  • 11/2016 - 11/2017: Bác sĩ gây mê Hồi sức Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh. 
  • 03/2014 - 10/2016: Bác sĩ Gây mê Hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy. 
  • 2004 - 08/2013: Công tác tại khoa Ngoại, khoa sản, Khoa Gây mê Hồi sức bệnh viện huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh. 
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:

Gây mê hồi sức