Võ Ngọc Thanh Trúc

ThS. BS. CKI.
Bác sĩ Gây mê hồi sức
Khoa Gây mê hồi sức
Vietnamese, English
Chứng nhận:

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn: 

  • 2015 - 2018Nội trú Gây  hồi sức - Đại học Y Dược TP. HCM. 
  • 2009 - 2015: Bác  đa khoa - Đại học Y Dược TP. HCM. 

Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục (CME) và các chứng chỉ khác: 

  • 2017: Lớp DU – Trường đại học Phạm Ngọc Thạch
Kinh nghiệm:

Quá trình công tác: 

  • 10/2018 - Nay: Bác  gây  hồi sức Bệnh viện Gia An 115
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:
  • Gây mê Hồi sức