Chính sách bảo hiểm

Chính sách bảo hiểm y tế nhà nước

Chủ nhật, 09/09/2018

Chính sách chi trả BHYT Nhà nước tại Bệnh viện Gia An 115

Chính sách bảo hiểm y tế tư nhân

Chủ nhật, 09/09/2018

Bệnh viện Gia An 115 đã ký thỏa thuận hợp tác thanh toán trực tiếp với nhiều công ty bảo hiểm lớn trong và ngoài nước.