Khuyến mại

Ưu đãi 10% Gói Tầm Soát Tim Mạch cuối năm 2019

Bệnh viện Gia An 115 cung cấp các gói khám TẦM SOÁT BỆNH TIM MẠCH từ cơ bản đến nâng cao, giúp người bệnh chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của mình

Chương trình miễn phí công khám và tư vấn với bác sĩ cho 5.000 khách hàng

Miễn phí công khám và tư vấn với bác sĩ cho 5.000 khách hàng có BHYT khi đăng ký qua số (028) 62 885 886 hoặc 0794 304 096