Khoa Dinh dưỡng

Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Gia An 115 đóng góp tích cực vào quá trình chăm sóc ăn uống cho người bệnh thông qua các hoạt động: cung cấp suất ăn thường, suất ăn theo chế độ bệnh lý, dinh dưỡng qua ống thông, dinh dưỡng tĩnh mạch, dinh dưỡng bệnh nhân hậu phẫu, tư vấn các vấn đề dinh dưỡng, tham gia khám và hội chẩn với các khoa khi có yêu cầu.

 

 

 

Võ Thị Tố Hi
Bác sĩ Y học dự phòng
PT. Dinh dưỡng và KSNK
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Dinh dưỡng

Dinh dưỡng – tiết chế.

Dinh dưỡng – tiết chế.

Quá trình đào tạo và Bằng cấp chuyên môn: 2018 - 2019: Định hướng chuyên khoa Dinh dưỡng lâm sàng - Đại học Y Dược TP. HCM. 2012 - 2018: Bác sĩ Y Học Dự Phòng - Đại học Y Dược TP. HCM.