Khoa Dược

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 

Họ tên
Huỳnh Hiền Trung
Học vị
TS. DS.
Chức vụ
Trưởng khoa
Chuyên khoa
Khoa Dược
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Tổ chức quản lý dược