Mời bạn tick (✓) để chọn chuyên khoa
Họ tên
Nguyễn Văn Bắc
Học vị
BS. CKI.
Chức vụ
Bác sĩ chuyên khoa CTCH
Chuyên khoa
Khoa Ngoại
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu
  • Phẫu thuật cột sống
  • Kết hợp xương
  • Chỉnh hình cơ quan vận động
  • Nội soi khớp
  • Thay khớp
  • Vi phẫu thuật
Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình, đặc biệt là phẫu thuật cột sống, kết hợp xương, chỉnh hình cơ quan vận động, nội soi khớp, thay khớp, vi phẫu thuật... BS. CKI. Nguyễn Văn Bắc từng có thời gian công tác tại Bệnh viện Saigon -...
Họ tên
Trần Văn Sôi
Học vị
BS. CKI.
Chức vụ
Chuyên khoa
Khoa Gây mê hồi sức
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Gây mê hồi sức

Họ tên
Nguyễn Mai Khôi
Học vị
ThS. BS. CKI.
Chức vụ
Bác sĩ điều trị
Chuyên khoa
Khoa Gây mê hồi sức
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Gây mê Hồi sức

Họ tên
Võ Ngọc Thanh Trúc
Học vị
ThS. BS. CKI.
Chức vụ
Bác sĩ
Chuyên khoa
Khoa Gây mê hồi sức
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Gây mê Hồi sức

Họ tên
Vũ Văn Đôn
Học vị
BS. CKI.
Chức vụ
Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp -
Chuyên khoa
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Nội tổng quát

Họ tên
Trần Cảnh Đức
Học vị
BS. CKII.
Chức vụ
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
Chuyên khoa
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Chẩn đoán hình ảnh

Họ tên
Võ Ngọc Châu
Học vị
BS. CKI.
Chức vụ
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
Chuyên khoa
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Chẩn đoán hình ảnh

Họ tên
Võ Thị Ngọt
Học vị
BS. CKI.
Chức vụ
Bác sĩ điều trị
Chuyên khoa
Khoa Nội
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Nội thận

Họ tên
Đoàn Vĩnh Bình
Học vị
ThS. BS.
Chức vụ
Bác sĩ
Chuyên khoa
Khoa Nội
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Nội tim mạch

Họ tên
Trần Anh Tuấn
Học vị
ThS. BS.
Chức vụ
Bác sĩ
Chuyên khoa
Khoa Ngoại
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Ngoại Tổng quát – Lồng ngực

Họ tên
Huỳnh Thị Phượng Hằng
Học vị
BS. CKI.
Chức vụ
Bác sĩ
Chuyên khoa
Cấp cứu
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Nội tổng quát

Họ tên
Đặng Thanh Huy
Học vị
ThS. BS.
Chức vụ
Bác sĩ
Chuyên khoa
Cấp cứu
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Nội khoa - Hồi sức cấp cứu

Họ tên
Trương Trọng Tuấn
Học vị
BS. CKI.
Chức vụ
Bác sĩ
Chuyên khoa
Cấp cứu
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Hồi sức cấp cứu

Họ tên
Nguyễn Phương Trang
Học vị
BS. CKI.
Chức vụ
Bác sĩ điều trị
Chuyên khoa
Khoa Nội thần kinh - Đột quỵ
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Nội thần kinh

Họ tên
Phạm Tiến Phương
Học vị
ThS. BS.
Chức vụ
Bác sĩ điều trị
Chuyên khoa
Khoa Nội thần kinh - Đột quỵ
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Nội thần kinh