Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng

  • Được trang bị hệ thống X-quang; siêu âm 3D, 4D; đo độ loãng xương; máy chụp huỳnh quang; CT 128 cắt lớp và máy chụp cộng hưởng từ; HOLTER tim; HOLTER huyết áp 24 giờ, ...
  • Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng thực hiện các khảo sát chẩn đoán hình ảnh, các thủ thuật can thiệp, phối hợp chăm sóc bệnh nhân, đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân và bác sĩ điều trị.
  • Đội ngũ nhân viên tại khoa luôn duy trì tiêu chuẩn cao về vệ sinh, bảo vệ bệnh nhân khi tiến hành các khảo sát và kiểm tra xâm lấn.

 

 

    

 

 

 

 

Họ tên
Nguyễn Văn Phúc
Học vị
BS. CKII
Chức vụ
PK Phụ trách K.CĐHA & TDCN
Chuyên khoa
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng
Họ tên
Trần Cảnh Đức
Học vị
BS. CKII.
Chức vụ
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
Chuyên khoa
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Chẩn đoán hình ảnh

Họ tên
Nguyễn Hữu Hậu
Học vị
BS. CKII.
Chức vụ
Trưởng khoa
Chuyên khoa
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu
  • Chẩn đoán hình ảnh
  • Điện quang can thiệp thần kinh