Khoa Liên Chuyên Khoa

Họ tên
Đoàn Thị Phương Thảo
Học vị
BS. CKI
Chức vụ
Bác sĩ
Chuyên khoa
Khoa Liên Chuyên Khoa
Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Răng hàm mặt - Chỉnh hình răng mặt - Cấy ghép Implant nha khoa.